Sopro

Sopro Bauchemie GmbH je eden vodilnih evropskih proizvajalcev na področju gradbene kemije. Glavna dejavnost podjetja je razvoj, proizvodnja in profesionalna prodaja proizvodov ter pripomočkov za izvajanje gradbene dejavnosti. Podjetje se je razvilo iz matičnega podjetja, nemškega proizvajalca cementa Dyckerhoff iz Wiesbadena. Podjetje ponuja celovit izbor izdelkov za polaganje ploščic in pa gradbene tehnike. Kakovost proizvodov se zmeraj zgleduje po visokih zahtevnostnih kriterijih profesionalnih uporabnikov, kar pomeni, da Soprove izdelke odlikuje preprosta uporaba, najvišja stopnja varnosti in obstojnosti, ob tem pa so vsi proizvodi skladni s tehničnimi uredbami in predpisi za zaščito pri delu in okolja. Prav tako imajo vsi proizvodi številne certifikate, izdane s strani neodvisnih in priznanih preskusnih organov.

Generalni katalog